Ondřej Slezák

Partner

Ondřej Slezák je advokátem s více než patnáctiletou praxí specializujícím se primárně na oblast litigací, včetně pracovněprávních sporů. Vedle toho má rozsáhlé zkušenosti v M&A a korporátní praxi.

Ondřej při poskytování právních služeb klade důraz na zájmy svých klientů a hledá tak řešení, která fungují pro klienty nejen právně, ale i obchodně. Cílem litigační praxe je poskytnout klientům komplexní zhodnocení jednotlivých kauz ve snaze nevést klienty do zjevně zbytečných sporů.

Předchozí praxe:

 • CS Legal, advokátní kancelář / Linkers, advokátní kancelář, 2014
 • Švehlík & Mikuláš advokáti (SAMAK), 2012
 • White & Case, 2007
 • Klein Šubrt Došková, advokátní kancelář / KSĎ Šťovíček, advokátní kancelář, 2004

Jazyky:

 • angličtina

Významní klienti a úspěšné projekty:

TechniStone logo
GoldenGate logo
Sweet Delight logo
 • Zastupování zahraničního investora při realizaci koupě samoobslužných čerpacích stanic na území České republiky.
 • Zastupování klienta při přípravě smlouvy na dlouhodobý pronájem skladovacích prostor v Hradci Králové.
 • Zastupování žalovaného v soudním řízení ve věci nároku z titulu tvrzené předsmluvní odpovědnosti ve výši převyšující 10 mil. Kč.
 • Zastupování člena vrcholového managementu v řízení o neplatném ukončení pracovního poměru s následným vyplacením nároku na úhradu ušlé mzdy v částce převyšující 10 mil. Kč.
 • Zastupování obviněného v trestní kauze související s EU fondy.
 • Poskytování právního poradenství při akvizici lázeňského zařízení.
 • Zastupování významné pivovarnické skupiny v řízení ohledně nároků z licenční a distribuční smlouvy proti litevské společnosti ve výši přesahující 50 mil. Kč.
 • Poradenství zaměstnavateli v souvislosti se zajištěním výkonu práce zahraničními pracovníky v době nouzového stavu.
 • Zastupování klienta (zaměstnance) při uplatnění nároku z titulu sjednané konkurenční doložky.
 • Nastavení obchodních produktových podmínek, včetně analýzy a aplikace regulatorních aspektů České národní banky.
 • Příprava komplexních B2B a B2C obchodních podmínek pro účely online a offline prodeje produktů klienta.
 • Realizace a koordinace interního legislativního auditu procesů klienta v souvislosti s veřejnoprávními aspekty podnikatelské činnosti.
 • Komplexní poradenství při sjednání nájemní smlouvy na pronájem výrobních prostor.
 • Právní asistence při akvizici průmyslového areálu.
 • Právní podpora věřitelů v rámci reorganizace výrobce v oblasti automotive, včetně analýzy reorganizačního plánu.
 • Zavedení a provádění komplexního compliance programu u významné stavební společnosti.